Atbalsta pasākumi

Atbalsta pasākumi

  1. Konsultācija pedagogiem “e-klases lietošana”.
  2. Konsultācija pedagogiem “Mākoņa lietošana, failu lejupielāde un augšupielāde”.
  3. Konsultācija pedagogiem “Interaktīvās tāfeles lietošana mācību procesā”.
  4. Metodiskās dienas organizēšana par “Digitālā metodiskā centra darbību, izstrādāto un publicēto autormateriālu prezentēšanu”.
  5. Konsultācijas par Chroomebook izmantošanu mācību procesā.
  6. Pedagogu individuāla konsultēšana.

Search