Atbalsta materiāli

Karjeras attīstības atbalsts tiek nodrošināts vienotas un plašas sistēmas ietvaros. Karjeras attīstībasatbalsta sistēmas pakalpojumi ir preventīvi ilgtermiņa pasākumi, kuru mērķis ir sekmēt indivīda spējām un interesēm atbilstoša attīstības virziena (profesijas, izglītības nozares) izvēli.

Infografikas

Video par karjeras veidošanu

Search