Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas

Digitālo rīku izmantošana atgriezeniskās saites iegūšanai un skolēnu zināšanu pārbaudei

Infografikas izmantošana kvalitatīvu mācību procesa uzskates līdzekļu izveidē

Plotera izmantošanas iespējas produktu izstrādē

3D modelēšana un drukāšana

Programmatūras sistēmas “Microsoft 365” izmantošana mācību failu kopīgošanai un pārvaldībai


Google servisu izmantošana izglītībā

MS Excel programmas lietojums mācību procesā un rezultātu analīzē


Elektroniskās skolvadības sistēmas izmantošana izglītības procesa veidošanā

Angļu valoda bez priekšzināšanām

Angļu valoda ar priekšzināšanām

Search