Digitālais metodiskais centrs

Digitālā metodiskā centra vadītāja

Ilze Jonāne

e-pasts: ilze.jonane@dzvsk.lv

Centrs vada un organizē Daugavpils Zinātņu vidusskolas padotībā esošo pedagogu un darbinieku profesionālo pilnveidi, metodisko darbu, profesionālo tālākizglītību, vispārējās izglītības iestādes pedagogu profesionālās meistarības un sadarbības pilnveidi, nodrošina virzību uz kvalitatīvu un iekļaujošu izglītību personības attīstībai, ilgtspējīgai izaugsmei, skolas digitālā metodisko materiālu veidošanai.

Digitālā metodiskā centra uzdevumi

  • Plānot
  • Īstenot
  • AttÄ«stÄ«t
  • NodroÅ¡ināt
  • Pieredzes apmaiņa

  Search