Vides zinātnes

Domā par to, kā padarīt pasauli labāku un dzīvot ilgtspējīgāk? Vēlies dzīvot zaļāk un palīdzēt to darīt citiem?

Izvēlies kursu komplektu
“Vides zinātnes”

Pamatkursi

Padziļināti mācīties sociālās zinātnes, bioloģiju, ģeogrāfiju

Apgūt specializētos kursus: Publiska uzstāšanās, valsts aizsardzības mācība

Papildus

Kontakti

Search