Karjeras konsultants

Ivanova Gunta

e-pasts: gunta.ivanova@dzvsk.lv

Karjeras konsultants – speciālists, kurš konsultē, informē un izglīto cilvēkus karjeras attīstības jautājumos, sniedz atbalstu karjeras plānošanā un veidošanā, kā arī palīdz attīstīt karjeras vadības, tai skaitā, darba meklēšanas prasmes.

 

Kādos gadījumos var palīdzēt karjeras konsultants?

Klases audzinātājam:

  • klases stundas novadÄ«Å¡ana (spēles, konkursi, testi, anketas, prezentācijas);
  • sadarbÄ«ba tematisko pasākumu organizēšanā (karjeras nedēļa, ēnu dienas, mācÄ«bu ekskursijas, labo darbu nedēļa);
  • absolventu tālāko gaitu apkopoÅ¡ana.

  Skolēnam:

   • individuālās konsultācijas (jāpierakstās iepriekÅ¡);
   • grupu nodarbÄ«bas (klases stundas, spēles, konkursi, testi, anketas);
   • tikÅ¡anās ar mācÄ«bu iestādes vai profesiju pārstāvjiem;
   • ēnu dienas, karjeras nedēļa, mācÄ«bu ekskursijas;
   • aktuālā informācija mājaslapā, facebook un eklasē (pēc nepiecieÅ¡amÄ«bas).

   Vecākiem:

    • informatÄ«vi semināri vecākiem par karjeras pamatjautājumiem;
    • anketēšana par bērna profesijas izvēles jautājumiem;
    • individuālas konsultācijas (jāpierakstās iepriekÅ¡);
    • aktuālā informācija mājaslapā, facebook un e-klasē (pēc nepiecieÅ¡amÄ«bas).