Karjeras konsultants

Nauris Kupcovs

Tel: 28782979
e-pasts:Ā 
nauris.kupcovs@dzvsk.lv

Natālija Plotņikova

Tel: 29897304
e-pasts: natalija.plotnikova@dzvsk.lv

Uz konsultāciju var pierakstÄ«ties, rakstotĀ  e-klasē, uz e-pastu vaiĀ  whatsapp norādot vārdu, uzvārdu, klasi.

Karjera ir personÄ«bas mērÄ·tiecÄ«gs, jēgpilns visas dzÄ«ves gājums, kurā summējas visas indivÄ«da dzÄ«ves lomas, brÄ«vā laika aktivitātes, mācÄ«bas un darbs. Skolas uzdevums ir ne tikai palÄ«dzēt skolēniem attÄ«stÄ«t savu personÄ«bu, t.i., veidot paÅ”apziņu, iemācÄ«ties izprast paÅ”am sevi, novērtēt savu pieredzi, sasniegumus, personiskās Ä«paŔības, stiprās un vājās puses, bet arÄ«, lai izpētÄ«tu dažādas karjeras veidoÅ”anas iespējas, rosinot skolēnus pieņemt svarÄ«gus lēmumus savai dzÄ«vei. Prasme motivēt audzēkņus mūžizglÄ«tÄ«bai un apzinātai karjeras izvēlei ir atbildÄ«gs skolas uzdevums. Laba izglÄ«tÄ«ba palÄ«dzēs skolēniem apzināties karjeras veidoÅ”anas iespējas.

Karjeras atbalstaĀ mērÄ·i:

 • nodroÅ”ināt karjeras vadÄ«bas prasmju apguvi skolā;
 • celt izpratni un informētÄ«bu par tālākās izglÄ«tÄ«bas ceļiem un izvēlēm;
 • motivēt profesijas un nodarbinātÄ«bas izvēlei atbilstoÅ”i savām interesēm, spējam, sabiedrÄ«bas un darba tirgus piedāvājumam un vajadzÄ«bām.

  Karjeras konsultants ā€“ speciālists, kurÅ” konsultē, informē un izglÄ«to cilvēkus karjeras attÄ«stÄ«bas jautājumos, sniedz atbalstu karjeras plānoÅ”anā un veidoÅ”anā, kā arÄ« palÄ«dz attÄ«stÄ«t karjeras vadÄ«bas, tai skaitā, darba meklÄ“Å”anas prasmes.

  Karjeras konsultants piedāvā:

  • individuālās konsultācijas skolēniem un vecākiem (jāpierakstās iepriekÅ”);
  • grupu nodarbÄ«bas (klases stundas, spēles, konkursi, testi);
  • tikÅ”anās ar mācÄ«bu iestādes vai profesiju pārstāvjiem;
  • ēnu dienas, karjeras nedēļa, mācÄ«bu ekskursijas;
  • informatÄ«vus seminārus vecākiem par karjeras pamatjautājumiem.

  Search