Karjeras konsultants

Nauris Kupcovs

Tel: 28782979
e-pasts: 
nauris.kupcovs@dzvsk.lv

Uz konsultāciju var pierakstīties, rakstot  e-klasē, uz e-pastu vai  whatsapp norādot vārdu, uzvārdu, klasi.

Karjera ir personības mērķtiecīgs, jēgpilns visas dzīves gājums, kurā summējas visas indivīda dzīves lomas, brīvā laika aktivitātes, mācības un darbs. Skolas uzdevums ir ne tikai palīdzēt skolēniem attīstīt savu personību, t.i., veidot pašapziņu, iemācīties izprast pašam sevi, novērtēt savu pieredzi, sasniegumus, personiskās īpašības, stiprās un vājās puses, bet arī, lai izpētītu dažādas karjeras veidošanas iespējas, rosinot skolēnus pieņemt svarīgus lēmumus savai dzīvei. Prasme motivēt audzēkņus mūžizglītībai un apzinātai karjeras izvēlei ir atbildīgs skolas uzdevums. Laba izglītība palīdzēs skolēniem apzināties karjeras veidošanas iespējas.

Karjeras atbalsta mērķi:

 • nodrošināt karjeras vadības prasmju apguvi skolā;
 • celt izpratni un informētību par tālākās izglītības ceļiem un izvēlēm;
 • motivēt profesijas un nodarbinātības izvēlei atbilstoši savām interesēm, spējam, sabiedrības un darba tirgus piedāvājumam un vajadzībām.

  Karjeras konsultants – speciālists, kurš konsultē, informē un izglīto cilvēkus karjeras attīstības jautājumos, sniedz atbalstu karjeras plānošanā un veidošanā, kā arī palīdz attīstīt karjeras vadības, tai skaitā, darba meklēšanas prasmes.

  Karjeras konsultants piedāvā:

  • individuālās konsultācijas skolēniem un vecākiem (jāpierakstās iepriekš);
  • grupu nodarbības (klases stundas, spēles, konkursi, testi);
  • tikšanās ar mācību iestādes vai profesiju pārstāvjiem;
  • ēnu dienas, karjeras nedēļa, mācību ekskursijas;
  • informatīvus seminārus vecākiem par karjeras pamatjautājumiem.

  Search