DIGITĀLAIS DIZAINS UN INTERAKTĪVIE MEDIJI

Pamatkursi:

 

Latviešu valoda,

Literatūra,

Svešvaloda

 

ATVIEŠU VALODA, 

LITERATŪRA, 

SVEŠVALODA,

OTRĀ SVEŠVALODA, 

VĒSTURE UN SOCIĀLĀS

ZINĀTNES, KULTŪRA UN MĀKSLA I (VIZUĀLĀ

MĀKSLA), DABASZINĪBAS, MATEMĀTIKA,

DIZAINS UN TEHNOLOĢIJAS, SPORTS UN

VESELĪBA