Digitālais dizains un interaktīvie mediji

Esi radošs? Tevī dzīvo mākslinieks? Vēlies saistīt savu dzīvi ar multimediju satura veidošanu? Vēlies veidot savu dizainu IT visam?

Izvēlies kursu komplektu
“Digitālais dizains un interaktīvie mediji”

Pamatkursi

Padziļināti mācīties svešvalodu, kultūru un mākslu, dizainu un tehnoloģijas

Apgūt specializētos kursus: Digtālais dizains, uzņēmējdarbības pamati, radošā rakstīšana, publidkā uzstāšanās (angļu valodā), valsts aizsardzības mācība

Papildus

Kontakti

Search