Sociālais pedagogs

Lazdāne Solvita (6.-12.kl.)

e-pasts: solvita.lazdane@dzvsk.lv

Sociālais pedagogs nodrošina bērnu/ jauniešu tiesību aizsardzību, palīdz rast risinājumu situācijai, kādā nonācis skolēns, ja par to liecina negatīvas izmaiņas skolēna uzvedībā – mācību sekmju pasliktināšanās, konflikti ar skolas biedriem vai pedagogiem, slikta uzvedība, stundu kavēšana, klaiņošana, skolas biedru pāri darījumi u.c.

 

Kādos gadījumos var palīdzēt skolas sociālais pedagogs?

Klases audzinātājam:

  • skolēns bieži kavē skolu neattaisnotu iemeslu dēļ;
  • skolēnam strauji pazeminās sekmes mācÄ«bās;
  • pēkšņi mainÄ«jusies skolēna uzvedÄ«ba;
  • skolēns ir uzticējis kādu problēmu, kuru nevar vai nedrÄ«kst risināt vienpersoniski, un ir nepiecieÅ¡ama konsultācija;
  • skolēns nonācis sociālās aprÅ«pes vai citā institÅ«cijā;
  • skolēns saņem nepietiekamu vecāku aprÅ«pi;
  • skolēns stāsta, ka mājās jÅ«tas slikti un nedroÅ¡i u.c.

  Skolēnam:

   • nomāc kāda problēma, kuru viņš nevar atrisināt;
   • ir problēmas mājās;
   • skolā viņš jÅ«tas vientuļš vai atstumts, nav draugu;
   • ir mācÄ«Å¡anās grÅ«tÄ«bas;
   • ir konflikts ar skolas biedriem, skolotājiem vai vecākiem;
   • ir atkarÄ«bas problēmas u.c.

   Vecākiem:

    • radušās grÅ«tÄ«bas bērna audzināšanā;
    • bērns bieži klaiņo un nenāk mājās;
    • bērna uzvedÄ«ba ir pēkšņi mainÄ«jusies;
    • bērnam ir regulāri konflikti ar skolasbiedriem vai skolotājiem;
    • bērns stāsta, ka skolā viņš jÅ«tas slikti;
    • bērnam ir atkarÄ«bas problēmas;
    • ir grÅ«tÄ«bas nodroÅ¡ināt bērnu ar skolai nepiecieÅ¡amajiem mācÄ«bu lÄ«dzekļiem.

     

    Search