Skolas medmāsa

Vārslavāne Jūlija (6.-12.kl.)

e-pasts: julija.varslavane@dzvsk.lv

Ignatjeva Marina (1.-5.kl.)

e-pasts: marina.ignatjeva@dzvsk.lv

Sniedz pirmo palīdzību traumu un akūtu saslimšanu gadījumos.

Skolas medmāsa:

 • Par konstatētajām veselības problēmām informē klases audzinātāju un vecākus;
 • Kontrolē skolas sanitāri higiēnisko stāvokli un ēdināšanas kvalitāti ēdnīcā;
 • Reizi gadā veic skolēnu antropometriskos mērījumus (svaru, augumu, redzi);
 • Reizi mācību gadā veic kašķa un pedikulozes pārbaudi.

 

Skolas medmāsa nenodarbojas ar ārstēšanu!!!

 

Skolas medmāsa sniedz informāciju par:

 

 • Personīgo higiēnu;
 • Veselīgu uzturu un dzīvesveidu;
 • Slimības profilakses pasākumiem;
 • Nepareizas stājas korekcijas iespējām;
 • Atkarības problēmām;
 • Traumatisma cēloņiem un pirmo palīdzību;
 • Vakcinācijas programmu.

Search