Skolas medmāsa

Vārslavāne Jūlija (1., 7.-12.kl.)

e-pasts: julija.varslavane@dzvsk.lv

Ignatjeva Marina (2.-6.kl.)

e-pasts: marina.ignatjeva@dzvsk.lv

Sniedz pirmo palīdzību traumu un akūtu saslimŔanu gadījumos.

Skolas medmāsa:

 • Par konstatētajām veselÄ«bas problēmām informē klases audzinātāju un vecākus;
 • Kontrolē skolas sanitāri higiēnisko stāvokli un ēdināŔanas kvalitāti ēdnÄ«cā;
 • Reizi gadā veic skolēnu antropometriskos mērÄ«jumus (svaru, augumu, redzi);
 • Reizi mācÄ«bu gadā veic kaŔķa un pedikulozes pārbaudi.

Ā 

Skolas medmāsa nenodarbojas ar ārstÄ“Å”anu!!!

Ā 

Skolas medmāsa sniedz informāciju par:

Ā 

 • PersonÄ«go higiēnu;
 • VeselÄ«gu uzturu un dzÄ«vesveidu;
 • SlimÄ«bas profilakses pasākumiem;
 • Nepareizas stājas korekcijas iespējām;
 • AtkarÄ«bas problēmām;
 • Traumatisma cēloņiem un pirmo palÄ«dzÄ«bu;
 • Vakcinācijas programmu.