Skolas medmāsa

Vārslavāne Jūlija (6.-12.kl.)

e-pasts: julija.varslavane@dzvsk.lv

Ignatjeva Marina (1.-5.kl.)

e-pasts: marina.ignatjeva@dzvsk.lv

Sniedz pirmo palīdzību traumu un akūtu saslimšanu gadījumos.

Skolas medmāsa:

 • Par konstatētajām veselÄ«bas problēmām informē klases audzinātāju un vecākus;
 • Kontrolē skolas sanitāri higiēnisko stāvokli un ēdināšanas kvalitāti ēdnÄ«cā;
 • Reizi gadā veic skolēnu antropometriskos mērÄ«jumus (svaru, augumu, redzi);
 • Reizi mācÄ«bu gadā veic kaÅ¡Ä·a un pedikulozes pārbaudi.

 

Skolas medmāsa nenodarbojas ar ārstēšanu!!!

 

Skolas medmāsa sniedz informāciju par:

 

 • PersonÄ«go higiēnu;
 • VeselÄ«gu uzturu un dzÄ«vesveidu;
 • SlimÄ«bas profilakses pasākumiem;
 • Nepareizas stājas korekcijas iespējām;
 • AtkarÄ«bas problēmām;
 • Traumatisma cēloņiem un pirmo palÄ«dzÄ«bu;
 • Vakcinācijas programmu.

Search