Uzņēmējdarbība

Vēlies dibināt savu uzņēmumu? Redzi sevi kā uzņēmēju? Sapņo par studijām starptautiskajā ekonomikā? Vēlies strādāt bankā?

Izvēlies kursu komplektu “Uzņēmējdarbība”

Pamatkursi

Padziļināti mācīties matemātiku, svešvalodu, sociālās zinātnes

Apgūt specializētos kursus: Digtālais dizains, uzņēmējdarbības pamati, publiskā uzstāšanās, valsts aizsardzības mācība

Papildus

Kontakti

Search