Skolas psihologs

Natālija Plotņikova

e-pasts: natalija.plotnikova@dzvsk.lv

Vasiļjeva Olga

e-pasts: olga.vasiljeva@dzvsk.lv

Psihologs palīdz cilvēkam rast risinājumus problēmsituācijās, atklāj iekšējos resursus,spējas un individuālās iezīmes, kā arī pārzin vispārējās likumsakarības par attīstību,uzvedību, psihisko procesu darbību, dažādām reakcijām uz ārējās vides ietekmēm.

Kādos gadījumos var palīdzēt skolas psihologs?

  • Konsultē, piedāvā skolotājiem un vecākiem efektÄ«vākas un veselÄ«gākas metodes, kā risināt bērnu mācÄ«bu un uzvedÄ«bas problēmas;
  • PalÄ«dz izprast, kā bērnu attÄ«stÄ«ba ietekmē mācÄ«bas un uzvedÄ«bu;
  • Veicina skolotāju un vecāku savstarpējo sadarbÄ«bu;
  • Novērtē mācÄ«bu iemaņas, mācÄ«Å¡anās spējas, personÄ«bas attÄ«stÄ«bu, emocionālo stāvokli, sociālās iemaņas, mācÄ«bu vidi un skolas klimatu;
  • Strādā ar Ä£imeni un bērnu individuāli;
  • PalÄ«dz atrisināt konfliktus un domstarpÄ«bas mācÄ«bu procesā;
  • Sniedz padomus bērniem, vecākiem un skolotājiem problēmsituācijās;
  • PalÄ«dz iemācÄ«ties un apgÅ«t veiksmÄ«gas saskarsmes iemaņas;
  • PalÄ«dz un iesaka vecākiem un skolotājiem kā strādāt ar bērniem, kuriem ir uzvedÄ«bas un uzmanÄ«bas traucējumi;
  • Sniedz psiholoÄ£isko atbalstu skolai un Ä£imenei krÄ«zes situācijās;
  • PalÄ«dz pārvarēt depresiju un varmācÄ«bas radÄ«tās sekas u.tml.

  Bērnu psiholoģiskās izpētes procesā vispirms jānoskaidro pati problēma. Tas nozīmē, ka ir nepieciešamas sarunas ar vecākiem  par bērna attīstību, ģimenes vēsturi u.tml.,lai kopīgi apsvertu un izvēlētos labāko pieeju attiecīgajā situācijā. Prieku rada vecāki, kuri psihologa konsultāciju apmeklē ne vien tāpēc, ka bērnam radušās problēmas,  bet gan tāpēc, lai palīdzētu viņam efektīvāk atrast pašam sevi, uzlabot savas attiecības ar apkārtējo pasauli, kvalitatīvāk izmantot savas spējas un veiksmīgāk dzīvot.

  Mag.psych. Dace Giel

  Search