Karjeras testi

Kā izvēlēties karjeru? Ikviena izvēle cilvēka dzīvē tiek izdarīta, balstoties uz iegūto informāciju un tās izvērtējumu. Tāpēc ir jāizvēlas atbilstošs maršruts.

Pirms ceļa sākuma pamēģiniet ielūkoties sevī, lai uzzinātu par sevi vairāk nekā Jūs jau zināt. Vai es to protu? Mans potenciāls, spējas, psiholoģiskās īpatnības. 

Jūsu izvēlei tiek piedāvāti testi un aptaujas, kas palīdzēs rast atbildes uz jautājumiem, kas ir svarīgi Jūsu profesionālajā izvēlē. Pēc skaidrojuma var vērsties pie karjeras konsultanta.

Noskaidro, kura profesija vai darba sfēra Tev būtu vispiemērotākā
http://karjerastests.lv/

Pārliecināties un izvērtē karjeras attīstības virzienus
https://pasizpete.rtu.lv/test

Pašnoteikšanās metodikas karjeras izvēlē un plānošanā (testi/anketas)
https://cvvp.nva.gov.lv/#/pub/pakalpojumi/karjeras-testi

Dž.Hollanda tests personības tipa noteikšanai karjeras izvēlei
https://www.alberta-koledza.lv/?parent=10000

Līderības tests(angļu)
https://www.mindtools.com/a57l978/how-creative-are-you

Komunikāciju prasmju tests(angļu)
https://www.mindtools.com/a3y5cte/how-good-are-your-communication-skills

Šis tests noskaidrot savas rakstura iezīmes
http://tests.dreamfoundation.eu/career-test/page1?locale=lv

30 sekundēs noskaidro savu karjeras ceļu
https://karjerastests.rsu.lv/

Karjeras serviss Lielbritānijā (testi un profesiju saraksti/apraksti)
https://nationalcareers.service.gov.uk/

Kāda profesija ir kā radīta tev?
https://www.la.lv/testi/tests-kada-profesija-ir-ka-radita-tev

Karjeras izvēles testi niid.lv
NIID.LV Karjeras izvēles testi

Search