Skolas logopēds

Ladošina Ludmila (1.-3.kl.)

e-pasts: Ludmila.Belikova@dzvsk.lv

Osipova Rita (pirmsskola -1.kl.)

e-pasts: rita.osipova@dzvsk.lv

Skolotājs logopēds ir koriģējošais pedagogs, valodas terapeits, kurš veic skolēna runas un rakstu valodas traucējumu diagnosticēšanu, profilaksi un korekciju, lai sekmētu valodas attīstību.
Logopēds atbild par runas un valodas attīstības novērtēšanu, logopēdiskā darba gaitu, citu speciālistu piesaistīšanu korekcijas darbam, ja tas nepieciešams.
Logopēds aktivizē bērna interesi par dzimto valodu, motivē pārvarēt runas un valodas traucējumus.
Logopēds saglabā konfidencialitāti.

Kādos gadījumos var palīdzēt skolas logopēds?

Skolēnam:

 • nepareizi izrunā skaņas, kropļo, izlaiž atseviÅ¡Ä·as skaņas vai tās aizstāj;
 • nesaklausa skaņas (fonemātiskā nepietiekamÄ«ba);
 • nepietiekams vārdu krājums;
 • nepareizi lieto dzimtes, laikus un skaitļus, nepareiza vārdu secÄ«ba teikumā, nelieto prievārdus;
 • traucēta valodas sapratne (neizprot to, ko viņam saka);
 • runas ritma, tempa un intonācijas traucējumi (runa – ļoti ātra, tai raksturÄ«gas norautas galotnes, aizÄ·erÅ¡anās, atkārtojumi vai arÄ« runa ir ļoti lēna ar nepareizu izrunu un patskaņu stiepÅ¡anu);
 • lasÄ«Å¡anas un rakstÄ«Å¡anas traucējumi.

Rakstīšanas traucējumi izpaužas:

 • slikta pareizrakstÄ«ba – rakstu darbos daudz dažāda rakstura kļūdu, kļūdas noturÄ«gas:
 • neatceras burtu rakstÄ«bu,
 • jauc balsÄ«gos/nebalsÄ«gos lÄ«dzskaņus, citus burtus,
 • izlaiž, samaina burtus, zilbes,
 • lēni raksta;
 • diktātos teikumi nav pabeigti;
 • neliek pieturzÄ«mes;
 • teikumos pirmos vārdus raksta ar mazo burtu;
 • nespēj precÄ«zi norakstÄ«t;
 • nepatÄ«k rakstÄ«Å¡ana, bieži no tās vairās.

Lasīšanas traucējumi izpaužas:

 • aizkavēta lasÄ«tprasmes apguve;
 • grÅ«ti nosaukt, atcerēties, iegaumēt burtus;
 • grÅ«ti saliedēt burtus zilbēs, vārdos;
 • nepareizi izlasa atseviÅ¡Ä·us burtus, zilbes, vārdus;
 • iesprauž liekus burtus, samaina vietām burtus un zilbes;
 • atkārto zilbi vai vārdu;
 • nepazÄ«stamus vārdus mēģina uzminēt;
 • lasa ļoti lēni, skaļi lasot, ātrums samazinās;
 • laikus nesaskata teikuma beigas;
 • vāja izpratne par lasÄ«to;
 • izvairās no lasÄ«Å¡anas.

Rakstīšanas traucējumi izpaužas:

 • slikta pareizrakstÄ«ba – rakstu darbos daudz dažāda rakstura kļūdu, kļūdas noturÄ«gas:
 • neatceras burtu rakstÄ«bu,
 • jauc balsÄ«gos/nebalsÄ«gos lÄ«dzskaņus, citus burtus,
 • izlaiž, samaina burtus, zilbes,
 • lēni raksta;
 • diktātos teikumi nav pabeigti;
 • neliek pieturzÄ«mes;
 • teikumos pirmos vārdus raksta ar mazo burtu;
 • nespēj precÄ«zi norakstÄ«t;
 • nepatÄ«k rakstÄ«Å¡ana, bieži no tās vairās.
Search