Sociālās zinātnes un valodas

Valodu pasaulē jūtiess kā zivs ūdenī? Sapņo par diplomātisko karjeru? Vēlies izzināt vēstures līkločus?

Tevi gaida kursu komplekts “Sociālās zinātnes un valodas”

Pamatkursi

Padziļināti mācīties svešvalodu, latviešu valodu un literatūru, sociālās zinātnes

Apgūt specializētos kursus: Radošā rakstīšana, publiskā uzstāšanās (angļu valodā), trešā svešvaloda, filozofija vai valsts aizsardzības mācība

Papildus

Kontakti

Search