Sports un veselības veicināšana

Nākotnē vēlies būt treneris vai pats asi sportists? Zini, cik svarīgs ir veselīgs dzīvesveids?

Izvēlies kursu komplektu
“Sports un veselības veicināšana”

Pamatkursi

Padziļināti mācīties svešvalodu, dizainu un tehnoloģijas, ķīmiju

Apgūt specializētos kursus: Publiskā uzstāšanās, psiholoģija, cilvēka anatomija, filozofija vai valsts aizsardzības mācība

Papildus

Kontakti

Search