Izglītības programmas

  • Pamatizglītības mazākumtautību programma (21011121).
  • Pamatizglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena mazākumtautību programma (21013121).
  • Vispārējās vidējās izglītības programma (31016011).
  • Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma (31011011).
  • Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma (31013011).
Search