Skolas vēsture

1949. – skolas dzimšanas gads, bet skola bija izvietota 1. vidusskolas telpās.1953. gada 27.janvārī Daugavpils pilsētas vadība paraksta lēmumu par 1,51 ha zemes gabala iedalīšanu 3.vidusskolas ēkas celtniecībai.1954. gada 20.septembrī gatava skolas ēka un tajā bija paredzētas vietas 880 skolēniem.1969. gadā skolā tika atvērtas ķīmijas  klases.1971. gadā skolā tika atvērtas autoklases.2002. gadā tika izveidotas 3 hokeja klases (2./3.kl.; 4/5.kl.; 12.kl.).2002. gada.30. augusts – Bilingvāla centra atvēršana.
      – bilingvāla skolotāju mācīšana
      – vecāku mācīšana latviešu valodā
      – problēmu apspriešana par pilsētas skolām2014./2015.m.g. tika ieviesta skolas forma.2014. gadā sāka darboties projekts “Sporto visa klase”.2017. gadā sāka darboties projekts “Pēc zvana”.2018. gadā tika uzbūvēta jauna ēdnīca.2018. gadā sāka darboties projekts “Latvijas skolas soma”.2018./2019.m.g. skolā atvērtas 10. klases ar medicīnas novirzienu. FOTO 1949./1950. m.g. skolā mācījās 519 skolēni.1959./1960. m.g. skolā mācījās 1117 skolēni.1969./1970. m.g. skolā mācījās 1051 skolēns.1979./1980. m.g. skolā mācījās 1028 skolēni.1989./1990. m.g. skolā mācījās 833 skoleni.1999./2000. m.g. skolā mācījās 986 skolēni.2009./2010. m.g. skolā mācījās 659 skolēni.2019./2020. m.g. skolā mācās 786 skolēni.2020./2021. m.g. skolā mācās 832 skolēni.2021./2022. m.g. skolā mācās 846 skolēni.
Search