Skolēnu pašpārvalde

Kas ir skolēnu pašpārvalde?

Skolēni, kuri vēlas mainīt ierasto skolas dzīvi, atdzīvināt skolas ikdienas rutīnu ar krāsām – jauniem, interesantiem pasākumiem un idejām.

Kā darbojas skolēnu pašpārvalde?

Pašpārvaldē darbojas radoši skolēni, kuri vēlas īstenot savas idejas, tāpēc, lai tās kļūtu reālas, mēs sadarbojamies gan ar skolotājiem, gan ar skolas administrāciju. Gandrīz katru nedēļu notiek mūsu tikšanās, lai apspriestu jaunas idejas, kādas problēmas vai sāktu gatavoties tuvākajam pasākumam.

Kā kļūt par skolēnu pašpārvaldes dalībnieku?

Pašpārvaldē ir gaidīti 7.-12.klašu skolēni, kurus izvirza klases biedri, vai tie, kuri paši vēlas darboties, ir aktīvi, radoši un uzņēmīgi.

 Skolēnu pašpārvaldes reglaments

 Skolēnu pašpārvaldes darba plāns

PASĀKUMI 2021./2022. MĀCĪBU GADĀ:

Sporto visa ģimene 2021

Skolotāju diena

PASĀKUMI 2020./2021. MĀCĪBU GADĀ:

Krāsaina nedēļa

Radoša lieldienu olu krāsošana

Search