VALSTS PĀRBAUDES DARBI

Kā izmantot Uzdevumi.lv diagnosticējošo darbu laikā?

1) 2021./2022.m.g. valsts pārbaudes darbu norises laikus tām izglÄ«tÄ«bas iestādēm, kuras Ä«steno vispārējās pamatizglÄ«tÄ«bas programmas un vispārējās vidējās izglÄ«tÄ«bas programmas,  nosaka Ministru kabineta 2021.gada 11.marta noteikumi Nr. 158 Noteikumi par valsts pārbaudes norises laiku 2021./2022. mācÄ«bu gadā.

 VALSTS PĀRBAUDES DARBU GRAFIKS

2) 2021./2022. MācÄ«bu gada Valsts pārbaudÄ«jumu grafiks Valsts pārbaudes darbi 2021./2022.m.g. | Valsts izglÄ«tÄ«bas satura centrs (visc.gov.lv)

3) Ministru kabineta noteikumi Nr. 335 â€œNoteikumi par centralizēto eksāmenu saturu un norises kārtÄ«bu (likumi.lv)”

4) Valsts pārbaudÄ«jumu norises kārtÄ«bu nosaka Ministru kabineta noteikumu Nr. 1510 “Valsts pārbaudÄ«jumu norises kārtÄ«ba (likumi.lv)”

5) Iepriekšējo mācÄ«bu gaduietvaros notikuÅ¡o Valsts pārbaudes darbu uzdevumi pieejami Valsts izglÄ«tÄ«bas satura centra mājaslapā

Valsts pārbaudes darbu uzdevumi | Valsts izglītības satura centrs (visc.gov.lv)

6) Valsts pārbaudes darbu Metodiskie materiāli atrodami Valsts izglÄ«tÄ«bas satura centra mājasapā Valsts pārbaudes darbi. Metodiskie materiāli | Valsts izglÄ«tÄ«bas satura centrs (visc.gov.lv)

Search