VALSTS PĀRBAUDES DARBI

Kā izmantot Uzdevumi.lv diagnosticējošo darbu laikā?

1) 2021./2022.m.g. valsts pārbaudes darbu norises laikus tām izglītības iestādēm, kuras īsteno vispārējās pamatizglītības programmas un vispārējās vidējās izglītības programmas,  nosaka Ministru kabineta 2021.gada 11.marta noteikumi Nr. 158 Noteikumi par valsts pārbaudes norises laiku 2021./2022. mācību gadā.

 VALSTS PĀRBAUDES DARBU GRAFIKS

2) 2021./2022. Mācību gada Valsts pārbaudījumu grafiks Valsts pārbaudes darbi 2021./2022.m.g. | Valsts izglītības satura centrs (visc.gov.lv)

3) Ministru kabineta noteikumi Nr. 335 “Noteikumi par centralizēto eksāmenu saturu un norises kārtību (likumi.lv)”

4) Valsts pārbaudījumu norises kārtību nosaka Ministru kabineta noteikumu Nr. 1510 “Valsts pārbaudījumu norises kārtība (likumi.lv)

5) Iepriekšējo mācību gaduietvaros notikušo Valsts pārbaudes darbu uzdevumi pieejami Valsts izglītības satura centra mājaslapā

Valsts pārbaudes darbu uzdevumi | Valsts izglītības satura centrs (visc.gov.lv)

6) Valsts pārbaudes darbu Metodiskie materiāli atrodami Valsts izglītības satura centra mājasapā Valsts pārbaudes darbi. Metodiskie materiāli | Valsts izglītības satura centrs (visc.gov.lv)

Search