Daugavpils Zinātņu vidusskolas pedagogiem Erasmus+ projekta ietvaros notika kursi par digitālo rīku izmantošanu

Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.1 (KA1) skolu izglītības sektora projekta Nr. 2022-1-LV01-KA121-SCH-000052565 ietvaros š.g. 23. februārī Daugavpils Zinātņu vidusskolas Digitālā metodiskā centra vadītāja Ilze Jonāne un metodiķe, svešvalodu jomas koordinatore Ināra Kazakeviča organizēja A līmeņa pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides programmas kursus “Digitālo rīku izmantošana atgriezeniskās saites iegūšanai un skolēnu zināšanu pārbaudei”. Kursos piedalījās 25 skolas pedagogi un iepazina jaunas informācijas tehnoloģiju iespējas mācību procesa veiksmīgai norisei.

Kursu mērķis bija analizēt pedagogu līdzšinējo pieredzi internetresursu izmantošanā mācībās un apgūt jaunus digitālos rīkus darbā ar skolēniem.

Kursos skolotāji guva pārskatu par atgriezeniskās saites (AS) iegūšanai un skolēnu zināšanu pārbaudei piemērotākajiem digitālajiem rīkiem un apguva to izmantošanu mācību procesa nodrošināšanai. 

Skolotājiem tika piedāvāta iespēja praktiski darboties ar vairākiem digitālajiem rīkiem un apgūt prasmes lietot digitālos rīkus ātras AS gūšanai, izmantot piezīmju sienu, veidot interaktīvu mācību stundu. Visas jauniegūtās zināšanas lieti noderēs skolēnu uzmanības noturēšanai un jēgpilnam darbam stundās, testu un pārbaudes darbu skolēnu zināšanu pārbaudei veidošanai, gatavā pārbaudes darba nosūtīšanai skolēnam.

Skolotājiem bija iespēja izvērtēt dažādiem skolēnu vecumposmiem piemērotākos klātienes un attālināto mācību organizēšanā izmantojamos internetresursus optimālu rezultātu sasniegšanai.

Novērtējot kursos apgūto, skolotāji vērtēšanas anketā rakstīja, ka kursi ir ļoti noderīgi, iegūtā informācija ir ļoti vērtīga un lietderīga, ļauj izmantot iegūtās prasmes ikdienas darbā. Skolotāji plāno izmantot digitālos rīkus savās stundās, lai īstajā laikā gūtu nepārtrauktu un saturīgu atgriezenisko saiti. Kursi parādīja milzīgu iespēju klāstu digitālo rīku izmantošanai arī pirmsskolā. Katram skolotājam ir iespēja izvēlēties digitālu rīku atbilstoši savam darbam un sasniedzamam rezultātam mācību stundā.

Digitālie resursi var veicināt formatīvās vērtēšanas biežāku izmantošanu mācību stundās un tehnoloģiju izmantošanu tās īstenošanai.

Digitālais metodiskais centrs arī turpmāk orientēs savu darbību uz skolotāju profesionālās kvalifikācijas pilnveidi, turpinās organizēt kursus gan skolas, gan citu pilsētas skolu pedagogiem. Interesentus no citām izglītības iestādēm aicinām rakstīt uz skolas e-pastu dzv@daugavpils.edu.lv.

Daugavpils Zinātņu vidusskolas Erasmus+ programmas akreditācijas projektu Nr. 2022-1-LV01-KA121-SCH-000052565 līdzfinansē Eiropas Savienība. Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības aģentūras mājaslapā www.viaa.gov.lv sadaļā Erasmus+.

Informāciju sagatavoja:
Daugavpils Zinātņu vidusskolas
Digitālā metodiskā centra vadītāja
Ilze Jonāne,
metodiķe
Ināra Kazakeviča

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Ēnu diena 2024

Kopumā šogad 4. aprīlī “Ēnu dienā” piedalījās 37 Daugavpils Zinātņu vidusskolas 6.-12. klašu skolēni. Dalības rezultātā skolēniem paplašināts redzesloks par profesijām un darba vietām dzimtajā

Lasīt tālāk »

Skaista runa – augsts novērtējums

Š.g. 17. aprīlī Rēzeknē, Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrā “Zeimuļs”, notika skolēnu skatuves runas konkursa Latgales un Sēlijas kultūrvēsturiskajos novados II kārta. Uz konkursu Rēzeknē kopā

Lasīt tālāk »
Search