Kā skolai un vecākiem kļūt un būt par sadarbības partneriem

Lai pilnveidotu skolotāju kompetences sadarbībā ar ģimenēm un vietējo kopienu bērnu kvalitatīva mācīšanās un attīstības procesa nodrošināšanai, Izglītības iniciatīvu centrs (IIC) ar Britu Padomes pārstāvniecības Latvijā atbalstu Daugavpils pilsētas 26. pirmsskolas izglītības iestādes telpās š.g. 24. un 25. aprīlī organizēja pedagogu profesionālās pilnveides kursus “Izglītības iestādes sadarbība ar ģimenēm un vietējo kopienu”. Semināru vadīja IIC programmas koordinatore Mag.paed. Sandra Kraukle.

No Daugavpils Zinātņu vidusskolas kursos piedalījās matemātikas skolotāja Alīna Grigorjeva un izglītības metodiķe Anita Pleša. Kursos uzmanība tika pievērsta gan teorētiskajiem jautājumiem, gan iespējai pedagogiem paust viedokli un piedāvāt savu pieredzi šo jautājumu praktiskā risināšanā izglītības iestādēs. Kursu tēmas ļāva dziļāk izprast izglītības iestādes, pedagogu un ģimenes sadarbības nianses, kuras jāievēro, lai sadarbība būtu auglīga, pozitīva un vērsta uz bērna labbūtību.

Svarīga ir pedagoga pārliecība, ka vecākiem un izglītības iestādes darbiniekiem jābūt partneriem, tāpēc iniciatīvai un sadarbības piedāvājumiem būtu jānāk no skolotāja puses. Būtiska ir ģimenes un vietējās kopienas kultūras izzināšana un respektēšana, jo tā ir svarīgs pamats turpmākajai sadarbībai. Seminārā tika uzsvērts, cik svarīgas sadarbībai ir tik vienkārši īstenojamas lietas kā sarunāšanās, saprašanās un darbošanās. Vecāki ir jāaicina uz sarunu: jo vairāk viņi pastāstīs, jo labāk būs abām iesaistītajām pusēm un bērnam. Vecākiem ir jāsajūt, ka viņus aicina, ka viņi ir gaidīti skolā, uzaicinājums var kļūt par vissvarīgāko faktoru veiksmīgas sadarbības sākumam.

Liela vērība tika pievērsta sadarbības elementiem, to savstarpējai saiknei un ietekmei, kā arī tika analizēti sadarbības šķēršļi un iespējas to pārvarēšanai. Kursu dalībnieki izteica savas idejas, kā veidot un veicināt sadarbību, lai tā būtu vērtīga gan pedagogam, gan vecākiem. Uzklausot kursu vadītājas ieteiktās metodes un paņēmienus ģimenes izzināšanai, saziņai un kontaktiem, iesaistīšanai izglītības iestādes dzīvē, skolotāji pastāstīja par savu pieredzi, kā to īsteno savās iestādēs, kas ir bijis veiksmīgi, kas nav izdevies. Gaidot veiksmīgu sadarbību, vienmēr jāapzinās, ka tās priekšnoteikums ir konfidencialitāte: vecākiem ir jābūt pārliecinātiem un drošiem par to, ka atklātā personīgā informācija paliks starp abām pusēm.

Abu semināra dienu laikā tika gūtas jaunas zināšanas par to, kā veidot sadarbības “tiltus”, uz kādiem pamatiem tos būvēt, kā tos uzturēt un pilnveidot. Kursu vadītāja un dalībnieki vairākkārt nonāca pie secinājuma, ka tikai savstarpēja sarunāšanās, vispusīgas informācijas sniegšana, otras puses uzskatu un kultūras izprašana un pieņemšana, uzklausīšana un kopīga darbošanās nodrošinās atbalstu veiksmīgai bērna attīstībai un izaugsmei.

Informāciju sagatavoja:
Daugavpils Zinātņu vidusskolas
izglītības metodiķe
Anita Pleša  

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Ēnu diena 2024

Kopumā šogad 4. aprīlī “Ēnu dienā” piedalījās 37 Daugavpils Zinātņu vidusskolas 6.-12. klašu skolēni. Dalības rezultātā skolēniem paplašināts redzesloks par profesijām un darba vietām dzimtajā

Lasīt tālāk »

Skaista runa – augsts novērtējums

Š.g. 17. aprīlī Rēzeknē, Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrā “Zeimuļs”, notika skolēnu skatuves runas konkursa Latgales un Sēlijas kultūrvēsturiskajos novados II kārta. Uz konkursu Rēzeknē kopā

Lasīt tālāk »
Search