Top ceļakartes pārejai uz mācībām latviešu valodā

Lai sniegtu atbalstu izglītības iestādēm, uzsākot īstenot pakāpenisku pāreju uz mācībām valsts valodā no 2023. gada 1. septembra, Izglītības un zinātnes ministrija š.g. 13. un 14. aprīlī Rīgas Stila un modes tehnikumā organizēja hakatonu “Vienota skola”, uz kuru bija aicinātas Rīgas, Rēzeknes, Daugavpils, Liepājas un Kuldīgas skolu komandas un pašvaldības izglītības jomas speciālisti. Daugavpils domas un intereses šajā jautājumā izklāstīja Daugavpils Valstspilsētas vidusskolas, J. Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzijas, Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes pārstāvji un Daugavpils Zinātņu vidusskolas sociālā pedagoģe Solvita Lazdāne, vecāku pārstāve Marina Kalinka, 10. c klases skolniece Laura Veigure un izglītības metodiķe Anita Pleša.

Pasākuma ievadā Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvji informēja par aktualitātēm ceļakartē pārejai uz mācībām latviešu valodā, savukārt pasākuma vadītāji izklāstīja hakatona metodoloģiju.

Visi pasākuma dalībnieki tika sadalīti deviņās grupās, lai tajās tiktu pārstāvēti dažādi Latvijas reģioni un iestādes. Pirmais kopīgais darbs grupās bija uzskaitīt izaicinājumus, ar kuriem jāsaskaras pārejā uz mācībām latviešu valodā, tad paveikto prezentēt visai auditorijai. Prezentācijas skaidri parādīja, ka problēmas ir līdzīgas visās skolās neatkarīgi no reģiona. Kā nākamais uzdevums bija izaicinājumu prioretizēšana, lai noteiktu būtiskākos un svarīgākos. Katra grupa izvēlējās vienu problēmu, kuras risinājumus meklēja un veidoja ceļakarti hakatona otrajā dienā.

Grupās tika veidotas ceļakartes dažādu izaicinājumu risināšanai, piedāvājot savu redzējumu, kā to paveikt. Uzsverot, cik nozīmīgi sekmīgai pārejai uz mācībām latviešu valodā ir labi sagatavoti pirmsskolas izglītības iestādes audzēkņi, tika pausts aicinājums nodrošināt vienotu pieeju nepieciešamā atbalsta personāla skaita nodrošināšanā un finansēšanā no valsts, nevis pašvaldības līdzekļiem. Izskanēja nepieciešamība skolai saņemt pirmsskolas izglītības iestādi absolvējuša izglītojamā zināšanu un prasmju detalizētu analīzi, konkrēti norādot, ko bērns ir apguvis, ko prot. Lai atvieglotu pirmklasniekiem iekļaušanos skolas vidē un palīdzētu mācīties latviešu valodā, tika rosināts augusta beigās organizēt “Vasaras skoliņu”, atsevišķas nodarbības rīkojot arī vecākiem. Par svarīgu tika atzīts atbalsts skolotājiem pārbaudes darbu veidošanā, kas mazinātu pārslodzi un veidotu objektīvāku skolēnu zināšanu vērtējumu. Kā reti izmantots, bet finansiāli mazietilpīgs latviskās vides veidošanas resurss varētu būt ārpusmācību laiks skolā, arī  starpbrīži, kurus var lietderīgi izmantot, lai neformālā veidā apgūtu vai praktiski izmantotu valodu. Tika izvirzīta ideja veidot vienotu skolotāju metodiskā atbalsta centru, kas varētu katrai iestādei un katram pedagogam piedāvāt nepieciešamo profesionālo atbalstu. Svarīgi ir organizēt vecāku informēšanas kampaņu un pēc iespējas vairāk iesaistīt viņus izglītības iestādes dzīvē.

Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvji apliecināja, ka hakatonā paustās idejas un domas tiks rūpīgi izskatītas un analizētas, meklējot iespējas, lai iespējami ātri tās varētu īstenot un ieviest dzīvē.

Informāciju sagatavoja:
Daugavpils Zinātņu vidusskolas
izglītības metodiķe
Anita Pleša

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Search