Labi justies – labi mācīties un strādāt

Kopš 1.augusta jaunizveidotās Daugavpils Zinātņu vidusskolas saimi veido 1750 izglītojamie, vairāk nekā 150 pedagogi un 75 tehniskie darbinieki. Viena no darba prioritātēm 2022./2023.m.g. ir apvienoto mācību iestāžu kolektīva saliedēšana, demokrātiskā ceļā izvirzot izglītības iestādes darbības pamatmērķus un saglabājot triju apvienoto iestāžu labākās tradīcijas.

Jebkuru kolektīvu vieno kopīgs darbs izvirzīta mērķa labā, bet tas noteikti sokas labāk, ja darītāji ir labvēlīgi noskaņoti viens pret otru un atbalsta cits citu, ja visiem ir nodrošināta patīkama fiziskā un emocionālā vide.

Skolas audzēkņiem sadraudzēties palīdz kopīgas stundas, ārpusstundu nodarbības, interešu izglītības pulciņi un dažādi pasākumi. Skolotāji sadarbojas mācību jomās, tiekas pedagoģiskās padomes sēdēs, metodiskajās dienās un sanāksmēs, tādējādi visu triju iestāžu pedagogi jau ir sastrādājušies un iepazinuši cits citu. Lai savstarpēji iepazītos tehniskie darbinieki, kuri strādā katras ēkas ietvaros, 27.oktobrī visi tika aicināti uz neformālu saliedēšanās pasākumu Aglonas pagasta viesu namā “Mežinieku mājas”. “Tehnisko darbinieku diena” ir ilggadēja Daugavpils 3.vidusskolas tradīcija, kuru pārņem un turpina arī jaunajā iestādē. Šajā dienā tiek godināti tehniskie darbinieki, bez kuru ikdienas rūpēm skolas darbība būtu gandrīz neiespējama. Skolas administrācijas un darbinieku institūcijas kopīgi organizētajā pasākumā šogad piedalījās 42 tehniskie darbinieki, kuriem tika piedāvātas dažādas aktivitātes, savstarpēji iepazīstoties un, kā viņi paši atzina, labi pavadot laiku. Patīkams pārsteigums bija pirmsskolas audzēkņu un visu klašu skolēnu sagatavotās kartiņas, kurās ierakstītie pateicības un atzinības vārdi aizkustināja katru saņēmēju.

Labbūtības veicināšanas pasākumi darba vietā ir gan vienojoši, gan motivējoši, tāpēc tie noteikti turpināsies, lai katrs skolā justos labi!

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Profesiju nedēļa pirmsskolā

Sākot no š.g. 19.februāra līdz pat 23. februārim Daugavpils Zinātņu vidusskolas pirmsskolas 11. un 12. grupas audzēkņiem bija jautra un aizraujoša nedēļa, jo šīs nedēļas

Lasīt tālāk »
Search