Paldies skolotājiem

Daugavpils Kultūras pils foajē š.g. 5.oktobra pēcpusdienā bija redzamas tikai smaidīgas sejas un krāšņi puķu pušķi – pilsētas izglītības iestāžu vadība un pedagogi pulcējās uz saviem profesionālajiem svētkiem. Jau vairāku gadu garumā Daugavpilī ir tradīcija tieši Starptautiskajā skolotāju dienā rīkot svinīgu pasākumu, lai godinātu iepriekšējā mācību gada izcilākos skolotājus, uzņemtu savā saimē jaunus pedagogus un noskaidrotu titula “Daugavpils Jaunais skolotājs” ieguvēju.

Daugavpils Zinātņu vidusskola var lepoties, ka Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes Goda rakstu par izaicinājumu veiksmīgu pārvarēšanu, organizējot mācību procesu 2021./2022.m.g., ir saņēmušas trīs pedagoģes.

Angļu valodas skolotāja un 6.e klases audzinātāja Karina Truskovska saņēma Goda rakstu par godprātīgu, radošu darbu un profesionālu meistarību, mācot un audzinot pusaudžus.

Ikdienā Karina profesionāli un ar īpašu degsmi vada audzināšanas darbu, motivē skolēnus būt atsaucīgiem, pozitīviem un lūkoties virzienā, kas vērsts uz izaugsmi. Mācību procesā skolotāja izmanto metodes un resursus, kas veido spēcīgu pamatu zināšanām, veicina skolēnu līdzdalību un sadarbību un motivē strādāt patstāvīgi.

Matemātikas skolotāja Elvīra Ivanova saņēma Goda rakstu par neatlaidīgu un kvalitatīvu darbu vidusskolā. Būt par vidusskolas skolotāju, kuram ir jārūpējas par augstu rezultātu sasniegšanu centralizētajos eksāmenos, ir izaicinājums, kuram nav gatavi visi! Elvīra Ivanova ir skolotāja, kura turpināja vadīt matemātikas stundas, neskatoties uz gūto traumu. Skolotāja ir pierādījusi, ka neatlaidīgs, mērķtiecīgs un sistemātisks darbs vainagojas ar skolēnu atzinību un lieliskiem rezultātiem kompetenču pieejas ieviešanas procesā. Daudzas reizes skolēnu balsojums Elvīrai Ivanovai ir nodrošinājis vidusskolas posma gada skolotājas titulu, bet tagad viņa ir guvusi atzinību arī pilsētas līmenī.

Pirmsskolas skolotājas Jūlijas Semjonovas Goda rakstā ir izcelta profesionalitāte, aizrautība un radošā pieeja pirmsskolas vecuma bērnu audzināšanā un mācīšanā.

Jūlija ir radoša, atsaucīga, mērķtiecīga, neatlaidīga skolotāja, kas atvērta visam jaunajam. Viņa ir taktiska un iejūtīga darbā ar bērniem. Vienmēr ar lielu atbildības sajūtu iesaistās jebkurā darbā, atrod kopēju valodu gan ar audzēkņiem un viņu vecākiem, gan ar grupas kolēģiem un pārējiem izglītības iestādes darbiniekiem.

Pilsētas skolotāju saimi šogad ir papildinājuši 28 jaunie pedagogi, un viena no viņiem ir mūsu skolas matemātikas skolotāja Alina Grigorjeva.

Konkursam „Daugavpils Jaunais skolotājs 2022” no mūsu skolas tika izvirzīta un par laureāti kļuva Eļmira Aksjuta, kuras pedagoģiskais stāžs ir divi gadi. Eļmira uzsāka darbu Daugavpils pilsētas 1.pirmsskolas izglītības iestādē 2020./2021.mācību gadā kā pirmsskolas skolotāja jaunākajā grupā. Eļmira ir radoša, atbildīga, atsaucīga skolotāja, kas ir iejūtīga pret bērniem, cenšas iedziļināties katra bērna būtībā, izvēloties un lietojot tās mācību un audzināšanas metodes, kuras pieskaņotas attiecīgā bērna raksturam un temperamentam. Jaunā skolotāja prot sastrādāties un saprasties ar kolēģiem, labprāt uzklausa ieteikumus, kā arī dalās savā pozitīvajā darba pieredzē. Eļmira ar cieņu izturas pret bērnu vecākiem un spēj viņus iedvesmot. Skolotāja aktīvi iesaistās iestādes darba plānošanā, meklē dažādas iespējas iestādes materiālās bāzes papildināšanā, piedaloties dažādos projektos un konkursos. Savu pedagoģisko profesionalitāti turpina paaugstināt, mācoties bakalaura programmā “Pamatizglītības skolotājs” Daugavpils Universitātē.

Paldies par Eļmiras pieteikuma vizītkartes veidošanu Daugavpils Zinātņu vidusskolas laborantam Aleksandram Malecam un izglītības metodiķei Marinai Kalinkai!

Visiem svinīgā pasākuma dalībniekiem pauzes laikā bija iespēja piedalīties interaktīvi digitālā viktorīnā par pilsētas izglītības jomas aktualitātēm. Par tās uzvarētāju kļuva mūsu skolas direktora vietniece izglītības jomā Vilma Tāraude. Priecājamies!

Pasākumā visbiežāk skanēja vārds “paldies” – par skolotāju radoÅ¡umu, darba spējām, atbildÄ«bu, apņēmÄ«bu, optimismu, spēju un prasmi iedvesmot, iesaistÄ«ties, uzņemties un paveikt reizēm Å¡Ä·ietami neiespējamo. Lai Å¡ie daudzie pateicÄ«bas vārdi dara vieglāku ikdienā ejamo soli visiem pedagogiem!   

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Fantastiskie vasaras ziedi

Tā kā aprīlis un maijs Daugavpilī vienmēr saistās ar “Mākslas dienām”, kad pilsētā tiek atklātas daudzveidīgas mākslas izstādes, Daugavpils Zinātņu vidusskolas vizuālās mākslas skolotāji piedāvāja

Lasīt tālāk »
Search