KA2 Think

Erasmus+ programmas starpskolu stratēģisko partnerību (KA219) projekts
“Think.” (“Doma”)
  Nr. 2019-1-SK01-KA229-060786_3

Maksimālais piešķirtais Projekta finansējums ir 33 695,00 EUR. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.

Koordinators:

Partneri:

 • Colegio Santo Tomás de Vilanueva, Calle Santo Tomás de Villanueva 17, Granada, 18004, Spānija www.agustinosgranada.club
 • Istituto d’Istruzione Superiore ‘Margherita Hack’, Largo Giovanni Paolo II n. 1, Morlupo, 00067, Itālija www.iismargheritahack.gov.it
 • 4.AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DAMIÃO DE GOES – ALENQUER, Av. Teófilo Carvalho dos Santos – Paredes, ALENQUER, 2580-564, Portugāle www.damiaodegoes.pt
 • 5.Daugavpils 3.vidusskola (www.daug3vsk.lv ), Daugavpils, Latvija

Galvenie mērķi ir:

 • Pilnveidot kritiskās domāšanas, debatēšanas, sadarbÄ«bas un citas prasmes, kā arÄ« medijpratÄ«bas lÄ«meni, kas kopumā sekmēs apzinātas piederÄ«bas sajÅ«tas veidoÅ¡anos un vēlmi iesaistÄ«ties un ietekmēt notiekoÅ¡o savā skolā, kopienā un valstÄ«;
 • IemācÄ«ties formulēt un attÄ«stÄ«t savu radoÅ¡o un inovatÄ«vo ideju;
 • Labās prakses pārņemÅ¡ana un integrācija savā skolā;

Projekta ilgums:  01.09.2019.  –   31.08.2022. (36 mēneši)

Projekta apraksts:

 1. Sevis izzināšana: tajā iekļausim apmācības, prezentācijas, esejas, testus un seminārus sevis izzināšanai;
 2. Garīgās problēmas: mēs pētīsim dažādas diagnozes un to, kā rīkoties (piemēram, izdegšana, stress, depresija, zems pašnovērtējums);
 3. Mācību metodes: mēs apskatīsim domu kartes, kā rīkoties ar tekstiem, kā sagatavoties kontroldarbiem;
 4. Kritiskā domāšana: kā atpazīt mānīšanu un faktus; kā darbojas nopietni mediji; vai mēs varam uzticēties medijiem; kā internets ir mainījis multividi;
 5. PilsonÄ«ba: kā viss funkcionē, sākot ar Ä£imeni, beidzot ar skolas dzÄ«vi, pilsētas domi, apgabalu, valsti un visbeidzot – ES, cik svarÄ«gi ir piedalÄ«ties vēlēšanās, bÅ«t aktÄ«vam sabiedrÄ«bas loceklim
 6. Projekta izstrāde: vajadzÄ«bu analÄ«ze, projekta sagatavoÅ¡ana, uzdevumu vadÄ«ba, novērtēšana, projekta finansēšanas iespējas utt. – skolēniem uzdevums bÅ«s projekta sastādÄ«Å¡ana;
 7. Prezentācijas prasmes: veiksmīgu prezentāciju paņēmieni, komunikācijas padomi;

Lai akcentētu kapacitātes celšanas pieeju un sekmētu projekta rezultātu ilgtspēju, tā norisē nozīmīga vieta ir skolu pedagogiem, kuri no vienas puses radīs apstākļus skolēnu līdzdalībai projektā un tā uzdevumu veikšanai, no otras – iestrādās iegūto pieredzi sistēmiskā skolas tālākajā darbībā, aptverot arī citas klašu grupas un skolotājus.

 • 2019. gada oktobrÄ« Slovākijā notika pirmā tikÅ¡anās ES Erasmus+ programmas starpskolu stratēģisko partnerÄ«bu (KA219) projektā “Think.” lasÄ«t šeit –>> 
 • Mācāmies domāt kritiski lasÄ«t Å¡eit >>
 •  3. vidusskolas Erasmus+ projekta dalÄ«bnieku iespaidi Itālijā. Par mums raksta (Daugavpils pilsētas IzglÄ«tÄ«bas pārvaldes mājaslapa) lasÄ«t Å¡eit >>
 • Dalāmies pieredzē reÄ£ionālā seminārā par mÅ«su Erasmus+ projektiem lasÄ«t Å¡eit >>

ERASMUS+ dienas 2020 mūsu skolā

 • Par mums raksta (Daugavpils pilsētas IzglÄ«tÄ«bas pārvaldes mājas lapa) šeit>>

Projekts “Think.” aizvēd uz Bulgāriju 

 • Par mums raksta (Daugavpils pilsētas IzglÄ«tÄ«bas pārvaldes mājas lapa) šeit>>

Erasmus+ projekts “Think.” Spānijā 

 • Par mums raksta (Daugavpils pilsētas IzglÄ«tÄ«bas pārvaldes mājas lapa) šeit>>

Erasmus+ projekta “THINK” skolēnu un skolotāju grupa viesojās Slovākijā

 • Par mums raksta (Daugavpils pilsētas IzglÄ«tÄ«bas pārvaldes mājas lapa) šeit>>

Par mums raksta: Daugavpils 3.vidusskola uzņem viesus Erasmus+ projekta “THINK” ietvaros

 • Par mums raksta (Daugavpils pilsētas IzglÄ«tÄ«bas pārvaldes mājas lapa) Å¡eit>>
Search