KA2 Science is all around

ES Erasmus+ programmas starpskolu stratēģisko partnerību (KA219) projekts
“Science is all around” (SIAA)
(Zinātne ir visapkārt)
Nr. 2019-1-ES01-KA229-064155_4

Maksimālais piešķirtais Projekta finansējums ir 32 316,00 EUR. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.

Koordinators:

 • Hermanos de las Escuelas Cristianas – Escuela Profesional La Salle, San Martin, 56, Paterna, 46980, Spānija www.eplasalle.es

Partneri:

 • ZAVO, Groenstraat 13, Zaventem, 1930, Beļģija www.zavo.be
 • ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE CASTELNOVO NE MONTI, via Morandi 4, CASTELNOVO NE’ MONTI (RE), 42035, Itālija www.iiscastelnovonemonti.gov.it
 • Agrupamento de Escolas de Vila Nova da Barquinha, Rua D. Maria II, Vila Nova da Barquinha, 2260-434, Portugāle
 • Daugavpils 3.vidusskola (www.daug3vsk.lv), Daugavpils, Latvija

 Galvenie mērķi ir:

 • veltīt galveno uzmanību zinātnes un matemātikas (STEM) kompetencēm un palielināt interesi par karjeru šajās jomās;
 • skolotāju STEM iemaņu attīstīšana zaļo tehnoloģiju, tehniskā radošuma un eksaktās zinātnes priekšmetos, lai palielinātu skolēnu interesi par minētajām jomām;
 • veicināt STEM iemaņu nepieciešamību 8.-11. klašu skolēniem un viņu vecākiem, jo šīs iemaņas veido potenciālu uzņēmējdarbības, zinātnes un tehnoloģiju attīstībai;
 • labās prakses pārņemšana un integrācija savā skolā;

Projekta ilgums01.09.2019. –   31.08.2022. (36 mēneši)

Projekta apraksts:

Projekts veicinās izpratni par STEAM pieejas iespējām ikdienas pedagoģiskā procesa kvalitātes uzlabošanā, un pilnveidos pedagogu prasmes sadarbības pieejas un IKT izmantošanā mācību procesā, balstoties uz pieredzes apmaiņu starp projektā iesaistīto valstu pedagogiem.

Projekta laikā tiks prezentēti arī projekta partneru labās prakses piemēri STEAM pieejas īstenošanā, kas elektroniskā veidā tiks apkopoti un būs pieejami jebkuram skolotājam projekta mājas lapā.

Projekta mērķis ir dot piecām mobilitātēm zinātnisku kongresu formātu ar visām detaļām un piederumiem organizējot reālu zinātnisku kongresu, lai liktu studentiem justies kā īstiem zinātniekiem. Kongresi ir galvenā projekta līnija, ap kuru darbojas vairākas aktivitātes, produkti un pasākumi tiek ģenerēti pirms kongresa, tā laikā un pēc tā.

Par mums raksta

 • (Daugavpils pilsētas domes mājas lapa) – Daugavpils 3.vidusskolas vidusskolēni gaida jaunus atklājumus STEM mācību priekšmetos Raksts šeit >>

Mūsu prezentācija par projekta vērtēšanu

 • Mēs esam uzvarētāji logo konkursā!   lasīt šeit >>
 • Dalāmies pieredzē reģionālā seminārā par mūsu Erasmus+ projektiem lasīt šeit>>
 • Daugavpils 3.vidusskolas skolēni piedalās ģeoloģijas kongresā Portugālē lasīt šeit>>

Starptautiskais ģeoloģijas kongress Portugālē 2020. g. no 19. līdz 24. janvārim:

– Ģeoloģijas stundas Latvijas skolu mācību programmā

ERASMUS+ dienas 2020 mūsu skolā

 • Par mums raksta (Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes mājas lapa) šeit>>

Novērtējiet, kā mūsu skolēni stāsta par ķīmijas, fizikas un bioloģijas nozīmi savā dzīvē. Daži no viņiem demonstrē patiešām dziļas zināšanas šajās jomās (par to paldies mūsu STEM skolotājiem), citi zinātnisku jautājumu atspoguļošanai izmanto sev piemītošo humora izjūtu un nestandarta pieeju.

Jauno ķīmiķu skola

Search