No Barriers in Education thanks to Digital Technologies

Erasmus+ » Logo

Erasmus+ programmas 2. pamatdarbības mazā mēroga skolu stratēģisko partnerību projekts Nr. 2022-1-TR01-KA210-SCH-000082237 “No Barriers in Education thanks to Digital Technologies”/Izglītībā nav šķēršļu, pateicoties digitālajām tehnoloģijām

Projekta pieteicējs: Daugavpils Zinātņu vidusskola

Projekta dalībvalstis: Turcija (koordinators), Latvija, Spānija, Ziemeļmakedonija

Projekta ilgums: 01.11.2022.  –   01.05.2024. (18 mēneši)

Projekta mērķis:

  • Nodrošināt mācību vidi mērķa grupām, kurām ir grūtības gūt panākumus formālajā izglītībā;

  • Uzlabot digitālo tehnoloģiju pieejamību visiem izglītojamajiem;

  • Veicināt radošumu un zinātkāri, radot inovatīvas digitālo darbnīcu idejas;

  • Attīstīt pedagogu prasmes un pārliecību par atbilstošu un efektīvu digitālo tehnoloģiju izmantošanu mācīšanas un mācīšanās atbalstam;

  • Uzlabot izglītojamo, īpaši no nelabvēlīgas vides, sekmes un motivāciju 

Projekta apraksts

Ar šo projektu mūsu galvenais mērķis ir sniegt ieguldījumu skolotāju un izglītojamo digitālās pratības un prasmju attīstībā, kas ir mūsdienu izglītības procesa neatņemama sastāvdaļa. Turklāt projekta aktivitātes tiks vērstas uz izglītojamo kritiskās domāšanas prasmju attīstīšanu, medijpratību (uzticamo un neuzticamo avotu konstatēšanu). Izglītojamie tiks iesaistīti projektā, ievērojot principus “mācīšanās darot” un “problēmu risināšana”. Skolotāji piedalīsies darbnīcās un apmācībās, salīdzinās savas digitālas prasmes, dalīsies pieredzē digitalizācijas izmantošanā savās stundās. Projektā tiks izskatīti jautājumi par IKT materiālu izmantošanu kā iekļaujošo un socializācijas palīdzību izglītojamajiem, kas mācās mājās vai cieš no ilgstošas ​​slimības vai invaliditātes un līdz ar to jūtas izolēti. Tādējādi projekts veicina vienlīdzīgu iespēju nodrošināšanu izglītībā, pateicoties digitālām tehnoloģijām. Tiks izveidota e-grāmata par digitālo pratību, veiktas aptaujas, rakstīti blogi par digitālām izglītojošām spēlēm, būs video par Web 2.0 rīku izmantošanu klasē, projekta tīmekļvietne, e-brošūras, projekta e-žurnāls.

Projekta izmaksas

100 % ES Mūžizglītības Erasmus+ programmas atbalsts.

Projekta kopējais finansējums:  9220,00 EUR (deviņi tūkstoši divi simti divdesmit eiro)

Projekta aktivitātes

Projektā norisināsies skolotāju vizītes uz Turciju, Spāniju un Ziemeļmaķedoniju un transnacionālā aktivitāte Latvijā: skolotāju un izglītojamo uzņemšana Daugavpils Zinātņu vidussskolā. Projektā notiks skolotāju labās prakses pārņemšana un izplatīšana savā skolā un pašvaldībā, jauno mācību digitālo materiālu aprobācija, darbnīcas un atklātās stundas par digitālo tehnoloģiju lietošanu darbā.

Par mums raksta (Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes mājaslapa):

  • Izglītībā nav šķēršļu, pateicoties digitālajām tehnoloģijām lasīt šeit>>

 

Mūsu aktivitātes

Search