Tradīcijas

 1. Kalendārie svētki

ü        1.1. Miķeļdienas tirdziņš 29. septembrī

           1.2. Skolotāju diena oktobrī

           1.3. Mārtiņdienas tirgus 10. novembrī

           1.4. Latvijas neatkarības diena 18. novembrī

           1.5. Ziemassvētki 25. decembrī

           1.6. 1991. gada barikāžu aizstāvju atceres diena 20. janvārī

           1.7. Latvijas Republikas starptautiskās (de jure) atzīšanas diena 26. janvārī

           1.8. Valentīna diena 14.februārī

           1.9. Teātra diena 27.martā

           2.0. Lieldienas

           2.1. Darba svētki, Latvijas Republikas Satversmes sapulces sasaukšanas diena 1.maijā

           2.2. Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas diena 4. maijā

           2.3. Eiropas diena 9.maijā

           2.4. Mātes diena maijā

 2. Pirmā zvana svētki 1.septembrī

 3. Rudens svētki Virognā 9.-12.klašu skolēniem septembrī

 4. Dzejas dienas septembrī

 5. Olimpiskā diena septembrī

 6. Karjeras nedēļa oktobrī

 7. Labo darbu nedēļa oktobrī

 8. Tehnisko darbinieku diena oktobrī

 9. Pilsonības dienas novembrī

 10. Sporta svētki 1. klašu bērniem un vecākiem rudenī

 11. Labdarības akcija “Ziemassvētki visiem!” decembrī

 12. Ziemassvētku pasākumi skolēniem decembrī

 13. Ziemassvētku balle vecākiem decembrī

 14. „100 dienas līdz Pēdējam zvanam” februārī

 15. Skolas akcija „Mēs esam talantīgi” no februāra līdz maijam

 16. Ābeces svētki februārī

 17. Absolventu tikšanās februārī pirmajā sestdienā

 18. Festivāls „Pavasara iedvesmotie” pavasarī

 19. Lielā talka aprīlī

 20. Pēdējā zvana svētki maija beigās

 21. Pateicības diena maija beigās

 22. Vecāku diena rudenī un pavasarī

 23. Spodrības nedēļa rudenī un pavasarī

 24. Izlaiduma vakari jūnijā

Search