Tradīcijas

 1. Kalendārie svētki

Ć¼        1.1. MiÄ·eļdienas tirdziņŔ 29. septembrÄ«

           1.2. Skolotāju diena oktobrÄ«

           1.3. Mārtiņdienas tirgus 10. novembrÄ«

           1.4. Latvijas neatkarÄ«bas diena 18. novembrÄ«

           1.5. Ziemassvētki 25. decembrÄ«

           1.6. 1991. gada barikāžu aizstāvju atceres diena 20. janvārÄ«

           1.7. Latvijas Republikas starptautiskās (de jure) atzÄ«Å”anas diena 26. janvārÄ«

           1.8. ValentÄ«na diena 14.februārÄ«

           1.9. Teātra diena 27.martā

           2.0. Lieldienas

           2.1. Darba svētki, Latvijas Republikas Satversmes sapulces sasaukÅ”anas diena 1.maijā

           2.2. Latvijas Republikas NeatkarÄ«bas atjaunoÅ”anas diena 4. maijā

           2.3. Eiropas diena 9.maijā

           2.4. Mātes diena maijā

 2. Pirmā zvana svētki 1.septembrÄ«

 3. Rudens svētki Virognā 9.-12.klaÅ”u skolēniem septembrÄ«

 4. Dzejas dienas septembrÄ«

 5. Olimpiskā diena septembrÄ«

 6. Karjeras nedēļa oktobrÄ«

 7. Labo darbu nedēļa oktobrÄ«

 8. Tehnisko darbinieku diena oktobrÄ«

 9. PilsonÄ«bas dienas novembrÄ«

 10. Sporta svētki 1. klaÅ”u bērniem un vecākiem rudenÄ«

 11. LabdarÄ«bas akcija “Ziemassvētki visiem!” decembrÄ«

 12. Ziemassvētku pasākumi skolēniem decembrÄ«

 13. Ziemassvētku balle vecākiem decembrÄ«

 14. ā€ž100 dienas lÄ«dz Pēdējam zvanamā€ februārÄ«

 15. Skolas akcija ā€žMēs esam talantÄ«giā€ no februāra lÄ«dz maijam

 16. Ä€beces svētki februārÄ«

 17. Absolventu tikÅ”anās februārÄ« pirmajā sestdienā

 18. Festivāls ā€žPavasara iedvesmotieā€ pavasarÄ«

 19. Lielā talka aprÄ«lÄ«

 20. Pēdējā zvana svētki maija beigās

 21. PateicÄ«bas diena maija beigās

 22. Vecāku diena rudenÄ« un pavasarÄ«

 23. SpodrÄ«bas nedēļa rudenÄ« un pavasarÄ«

 24. Izlaiduma vakari jÅ«nijā

Search