Sporta diena pirmklasniekiem un vi艈u 模imen膿m

Atbild膿t

J奴su e-pasta adrese netiks public膿ta. Oblig膩tie lauki ir atz墨m膿ti k膩 *

Fantastiskie vasaras ziedi

T膩 k膩 apr墨lis un maijs Daugavpil墨 vienm膿r saist膩s ar 鈥淢膩kslas dien膩m鈥, kad pils膿t膩 tiek atkl膩tas daudzveid墨gas m膩kslas izst膩des, Daugavpils Zin膩t艈u vidusskolas vizu膩l膩s m膩kslas skolot膩ji pied膩v膩ja

Las墨t t膩l膩k 禄
Search