Sporta diena pirmklasniekiem un vi艈u 模imen膿m

Atbild膿t

J奴su e-pasta adrese netiks public膿ta. Oblig膩tie lauki ir atz墨m膿ti k膩 *

Esam kop膩!

艩.g. 30. maij膩 notika Daugavpils Zin膩t艈u vidusskolas 11. a klases skol膿nu un vi艈u vec膩ku kop墨gais pas膩kums 鈥淓sam kop膩!鈥 Skol膿ni bija sagatavoju拧i nelielu rado拧u programmu, lai

Las墨t t膩l膩k 禄

Ekskursija uz J膿kabpili

艩.g. 30. maij膩 Daugavpils Zin膩t艈u vidusskolas 3. b klases skol膿ni kop膩 ar vec膩kiem un klases audzin膩t膩ju Marinu Borisovu dev膩s ekskursij膩 uz J膿kabpili. No r墨ta laiks

Las墨t t膩l膩k 禄