Informācija vecākiem par mācību iestāžu apmeklēšanu sala laikā

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde atgādina par skolēnu drošības un veselības veicināšanas pasākumiem ziemā. Pаmatojoties uz MK noteikumiem Nr. 610 „Higiēnas prasības vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās izglītības iestādēm”, ja gaisa temperatūra ir zemāka par mīnus 20 °C, izglītības iestādi drīkst neapmeklēt izglītojamie vecumā līdz 12 gadiem (1.-5. klašu skolēni), savukārt, ja gaisa temperatūra ir zemāka par mīnus 25 °C, mācību iestādi drīkst neapmeklēt arī skolēni vecumā no 13 gadiem (no 6. klases). Sala dēļ skolēnu kavētās stundas ir attaisnojamas. Ja skolēni tomēr ir ieradušies izglītības iestādē, viņiem mācību nodarbības tiek nodrošinātas, skolotājam izvēloties atbilstošas mācību darba organizācijas formas. Mācību iestādes strādā jebkādos laika apstākļos, un izglītības darbiniekiem sals nevar būt par iemeslu, lai neierastos darbā.

Gadījumos, kad gaidāma zema gaisa temperatūra, izglītības iestāde sadarbībā ar tās dibinātāju (pašvaldību) var pieņemt lēmumu par mācību darba organizāciju šajās dienās, par to savlaicīgi informējot skolēnus un viņu vecākus. Jebkurā situācijā galvenais ir bērnu drošība un veselība. Vecākiem būtu jānovērtē situācija un jāizlemj, vai bērns apmeklēs mācību iestādi, izvērtējot, cik ilgi bērnam jāpavada ceļā uz skolu un no tās, vai nebūs jāstāv sabiedriskā transporta pieturvietā. Vecākiem ieteicams pievērst uzmanību arī bērna apģērbam sala laikā.

Tā kā attiecībā uz pirmsskolas vecuma bērniem nav noteikta gaisa temperatūra, pie kādas bērni neapmeklē pirmsskolas izglītības iestādi, bērnu vecākiem pašiem katrā atsevišķā gadījumā jāpieņem lēmums, vai attiecīgajā dienā bērna vešana uz pirmsskolas izglītības iestādi nekaitēs viņa veselībai. Savukārt atbilstoši MK noteikumiem Nr. 890 „Higiēnas prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu”, pastaigas svaigā gaisā pirmsskolas izglītības iestādēs netiek organizētas bērniem, kas jaunāki par trim gadiem, ja gaisa temperatūra ir zemāka par mīnus 10°C.

Tomēr ziemas laikapstākļi un sals nav iemesls, lai bērns uzturētos tikai un vienīgi telpās – svarīgi izvēlēties piemērotas un veselībai drošas aktivitātes, kas sagādās prieku gan bērnam, gan vecākiem.

Informāciju sagatavoja:
Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Ēnu diena – 4. aprīlī

Ēnu diena ir pasaulē atpazīstama un atzīta Junior Achievement karjeras izglītības programma 1.-12. klašu skolēniem, kuras laikā skolēni apmeklē kādu darba vietu un 4 –

Lasīt tālāk »

Profesiju nedēļa pirmsskolā

Sākot no š.g. 19.februāra līdz pat 23. februārim Daugavpils Zinātņu vidusskolas pirmsskolas 11. un 12. grupas audzēkņiem bija jautra un aizraujoša nedēļa, jo šīs nedēļas

Lasīt tālāk »
Search