Starptautiskā sadarbība

ErasmusPlus

Pieredzes apmaiņas kursi neparastajā Islandē

    No š.g. 6.novembra līdz 13.novembrim Eiropas Savienības Erasmus+ programmas pamatdarbības Nr.1 (KA1) skolu izglītības sektora projekta Nr. 2022-1-LV01-KA121-SCH-000052565 ietvaros trīs Daugavpils Zinātņu vidusskolas skolotāji –

Lasīt tālāk »

KA1 Kompetences: no teorijas līdz praksei

Eiropas Savienības Erasmus+ programmas pamatdarbības Nr.1 (KA1) mācību mobilitāte skolu sektorā projekts Nr. 2019-1-LV01-KA101-060192
“Kompetences: no teorijas līdz praksei”

Projekta mērķis
-skolotāju profesionālās kompetences paaugstināšanas nodrošināšana;
– kompetenču pieejas ieviešanas turpināšana mācību saturā;
– inovatīvas metodikas apgūšana veiksmīgai pāriešanai no teorētisko uz praktisko stundas mācību;
saturu valodas, tehnoloģiju un sociālajās integrācijas jomās;
– svešvalodas kompetenču paaugstināšana integrētu stundu veidošanai;
– integrētu stundu izstrādāšana un aprobēšana;
– jauna, integrēta skolotāju sadarbības modeļa pilnveidošana;
– starppriekšmetu saiknes veidošana mācību procesā sākumskolā, pamatskolā un vidusskolā;
– interkulturālās kompetences attīstīšana;

Projekta apraksts
Balstoties uz skolas attīstības plānu tika izstrādāts projekts “Kompetences: no teorijas līdz praksei”, kurā ir iekļauti visi mērķi, kas nodrošinās kompetenču pieeju mācību saturā. Skolotāji un skolas administrācija paaugstinās profesionālo kompetenci, lai nodrošinātu efektīvu un kvalitatīvu mācību procesu un veiksmīgu kompetenču pieejas ieviešanu mācību procesā, lai attīstītu savas sociālās, sadarbības, organizatoriskās, tehniskās prasmes, kā arī sagatavotu konkurētspējīgus skolēnus mūsdienīgā Eiropas vidē, pilnveidos savas valodu prasmes, iepazīsies ar vācu un angļu valodā runājošo valstu kultūru un novitātēm vācu un angļu valodā, attīstīs Eiropas dimensiju, internacionalizēs skolu, iesaistot skolēnus un skolotājus starptautisko projektu darbībā.

Projekta izmaksas
100% ES Mūžizglītības Erasmus+ programmas atbalsts, kopējais finansējums
24 205,00 EUR;

Projekta aktivitātes
– Iegūto kompetenču un pieredzes pielāgošana skolas vajadzībām un izstrādāto mācību materiālu praktiska izmantošana ikdienas darbā
– Darbnīca ar savstarpēju stundu vērošanu un analīzi savas skolas pedagogiem
– Seminārs-prakse Daugavpils pilsētas un novada skolotājiem ” Kompetences: no teorijas līdz praksei ” (2020.gada aprīlis). Mērķa grupa – pilsētas, novada un valsts skolotāji, izglītības iestāžu darbinieki, metodiķi;
-Treninga, simulāciju spēļu vadīšana (2020.gada maijs) Daugavpils pilsētas izglītības iestāžu sociālajiem pedagogiem.

Projekta ilgums
01.07.2019 –  31.08.2021 (28 mēneši)

Par mums raksta (Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes mājaslapa)

 – pieredzes stāsts par  ERASMUS+ kursiem “Itālijas kultūras mantojums un prezentācijas metodes” šeit>>

 – pieredzes stāsts par  ERASMUS+ kursiem “Publiskās runas, komunikācijas un prezentācijas prasmes profesionāļiem” Maltā šeit>>

 – pieredzes stāsts par  ERASMUS+ kursiem “English Language Development” šeit>>

Kompetenču pieeja valodu apguvē Daugavpils 3.vidusskolā lasīt šeit>> 

Pieredzes apmaiņas seminārs projekta ietvaros

Programma

Sociālo pedagogu apmācības Itālijā no 03.11.2019. līdz 10.11.2019. lasīt šeit>> 

Mūsu raksts publicēts Eiropas Pieaugušo izglītības e-platformā EPALE lasīt šeit>>

Dalāmies pieredzē reģionālā seminārā par mūsu Erasmus+ projektiem lasīt šeit>>

Seminārs “Konflikts kā svarīga saskarsmes vienība” starptautiska projekta ietvaros lasīt šeit>>

Mūsu metodiskā bāze šeit >>

Klāt laiks turpināt ERASMUS+ KA1 mācības! šeit >>

KA2 Science is all around LOGO-OFICIAL-PROYECTO
logo

ES Erasmus+ programmas starpskolu stratēģisko partnerību (KA219) projekts
“Science is all around” (SIAA)
(Zinātne ir visapkārt)
Nr. 2019-1-ES01-KA229-064155_4

Maksimālais piešķirtais Projekta finansējums ir 32 316,00 EUR. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.

Koordinators:

1. Hermanos de las Escuelas Cristianas –
Escuela Profesional La Salle, San Martin, 56, Paterna, 46980, Spānija
www.eplasalle.es

Partneri:

2. ZAVO, Groenstraat 13, Zaventem, 1930, Beļģija
www.zavo.be

3. ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE CASTELNOVO NE MONTI, via Morandi 4, CASTELNOVO NE’ MONTI (RE), 42035, Itālija
www.iiscastelnovonemonti.gov.it

4. Agrupamento de Escolas de Vila Nova da Barquinha, Rua D. Maria II, Vila Nova da Barquinha, 2260-434, Portugāle

5. Daugavpils 3.vidusskola (www.daug3vsk.lv), Daugavpils, Latvija

 Galvenie mērķi ir:

  • veltīt galveno uzmanību zinātnes un matemātikas (STEM) kompetencēm un palielināt interesi par karjeru šajās jomās;
  • skolotāju STEM iemaņu attīstīšana zaļo tehnoloģiju, tehniskā radošuma un eksaktās zinātnes priekšmetos, lai palielinātu skolēnu interesi par minētajām jomām;
  • veicināt STEM iemaņu nepieciešamību 8.-11. klašu skolēniem un viņu vecākiem, jo šīs iemaņas veido potenciālu uzņēmējdarbības, zinātnes un tehnoloģiju attīstībai;
  • labās prakses pārņemšana un integrācija savā skolā;

Projekta ilgums01.09.2019. –   31.08.2022. (36 mēneši)

Projekta apraksts:

projekts veicinās izpratni par STEAM pieejas iespējām ikdienas pedagoģiskā procesa kvalitātes uzlabošanā, un pilnveidos pedagogu prasmes sadarbības pieejas un IKT izmantošanā mācību procesā, balstoties uz pieredzes apmaiņu starp projektā iesaistīto valstu pedagogiem.

Projekta laikā tiks prezentēti arī projekta partneru labās prakses piemēri STEAM pieejas īstenošanā, kas elektroniskā veidā tiks apkopoti un būs pieejami jebkuram skolotājam projekta mājas lapā.

Projekta mērķis ir dot piecām mobilitātēm zinātnisku kongresu formātu ar visām detaļām un piederumiem organizējot reālu zinātnisku kongresu, lai liktu studentiem justies kā īstiem zinātniekiem. Kongresi ir galvenā projekta līnija, ap kuru darbojas vairākas aktivitātes, produkti un pasākumi tiek ģenerēti pirms kongresa, tā laikā un pēc tā.

Par mums raksta (Daugavpils pilsētas domes mājas lapa) – Daugavpils 3.vidusskolas vidusskolēni gaida jaunus atklājumus STEM mācību priekšmetos Raksts šeit >>

Mūsu prezentācija par projekta vērtēšanu

Mēs esam uzvarētāji logo konkursā!   lasīt šeit >>

Dalāmies pieredzē reģionālā seminārā par mūsu Erasmus+ projektiem lasīt šeit>>

Daugavpils 3.vidusskolas skolēni piedalās ģeoloģijas kongresā Portugālē lasīt šeit>>

Starptautiskais ģeoloģijas kongress Portugālē 2020. g. no 19. līdz 24. janvārim:

– Ģeoloģijas stundas Latvijas skolu mācību programmā

– Latvijas ģeoloģijas plakāts

Laboratorijas darba “Karsta procesi Latvijā” protokols

ERASMUS+ dienas 2020 mūsu skolā

 Par mums raksta (Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes mājas lapa) šeit>>

Novērtējiet, kā mūsu skolēni stāsta par ķīmijas, fizikas un bioloģijas nozīmi savā dzīvē. Daži no viņiem demonstrē patiešām dziļas zināšanas šajās jomās (par to paldies mūsu STEM skolotājiem), citi zinātnisku jautājumu atspoguļošanai izmanto sev piemītošo humora izjūtu un nestandarta pieeju.

Ķīmijas, fizikas un bioloģijas nozīme manā dzīvē

Zinātne ir visapkārt

Erasmus+ projekta tikšanos gaidot!

Par mums raksta (Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes mājas lapa)

Jauno ķīmiķu skola

Par mums raksta (ziņu portāls grani.lv)

Par mums raksta (ziņu portāls gorod.lv)

ERASMUS+ projekts “Zinātne ir visapkārt” atzīmē sievietēm zinātnē veltīto starptautisko dienu

Par mums raksta šeit>>

Par mums raksta šeit>>

Par mums raksta šeit>>

KA2 Think
KA2 Play the Entrepreneurial Game!
KA2 Sustainability – Europe`s Future
KA1 Pārmaiņu ieviešanas atslēga – efektīva mācību stunda

Search